25. sjednica Općinskog vijeća održana dana 28.07.2010. g.

vijecesjednica- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj 7/2010 /

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 

01. RJEŠENJE o razrješenju Sinanović Senada, predsjednika i člana Općinske izborne komisije,

02. RJEŠENJE o imenovanju Muhić Šemsudina, predsjednika Općinske izborne komisije,

03. RJEŠENJE CIK-a o davanju saglasnosti na Rješenja OV-a Zavidovići za Sinanović Senada i Muhić Šemsudina,

04. RJEŠENJE o imenovanju Pinjić Samire, zamjenskog člana Općinske izborne komisije,

05. RJEŠENJE CIK-a o davanju saglasnosti na Rješenje OV-a Zavidovići za Pinjić Samiru,

06. ODLUKA o visini naknade za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,

07. ODLUKA o kupovini zemljišta-nekretnine zv. „Todina bara“, K.O. Kamenica posjed Ilić Milorada, sin Nedeljka iz

     Zavidovića,

08. ODLUKA o ukidanju statusa nepokretnosti u općoj upotrebi u K.O. Mustajbašići,

09. ODLUKA o ustanovljenju prava služnosti u korist Avdušinović Esada sin Semiza iz Zavidovića u K.O. Zavidovići,

10. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa izgradnje autobuskih stajališta za gradski saobraćaj,

11. ODLUKA o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi „Centar za kulturu“ Zavidovići za adaptaciju i izdavanje u zakup

     poslovnog prostora,

12. IZVJEŠTAJ Etičke komisije o provedenom postupku po prijavi Fehrić Ševala iz Zavidovića,

13. ODLUKA o izricanju mjere javnog ukora vijećniku Općinskog vijeća Zavidovići Ibrahimu Bošnjakoviću,

14. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Zavidovići za

     period 01.01.-30.06.godine,

15. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti za period

     01.01.-30.06.2010.godine,

16. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o povođenju zaključaka Općinskog vijeća Zavidovići,

17. ZAKLJUČAK OV-a o prihvatanju Informacije o stanju puteva na području općine Zavidovići i stanju javnih parkirališta

     na području urbanog dijela općine,

18. ZAKLJUČAK OV-a o ne prihvatanju Inicijative za izmjenu Odluke o javnom redu i miru podnešenu od strane vijećnika

     Fuhada Osmića,

 

 

II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 

19. SPORAZUM o prijateljstvu i suradnji općine Kakanj i općine Zavidovići.

Podjelite ovu vijest: