20. sjednica Općinskog vijeća održana dana 27.03.2010. g.

vijecesjednica- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj 3/2010 /

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

01. Prijedlog zaključka o određivanju datuma, vremena i mjesta održavanja sjednica Općinskog vijeća, 

02. Izvještaj Općinskog načelnika o radu općinskih službi za upravu i drugih službi za 2009.godinu, 

03. Prijedlog odluke o uspostavljanju prijateljstva i saradnje općine Kakanj i općine Zavidovići, 

04. Informacija o planiranoj izgradnji mini hidrocentrala na rijeci Gostović (Prostorni plan ZDK 2009-2029), 

05. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2009.godinu, 

06. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u općinskim organima i službama za upravu Općine

     Zavidovići u 2009.godini, 

07. Izvještaj o radu mjesnih zajednica i utrošenim sredstvima u 2009.godini, 

08. Informacija o aktivnostima prikupljanja rezervi krvi u 2009.godini na području općine Zavidovići, 

09. Inicijativa grupe građana MZ Gostović, naseljenog mjesta Bajvati-Beše za izdvajanje iz MZ Gostović i formiranje nove

     mjesne zajednice, 

10. Izvještaj o radu inspekcija općine Zavidovići za 2009.godinu, 

11. Informacija o projektu kapitalnih ulaganja ZE-DO kantona za općinu Zavidovići u 2009.godini i Planu kapitalnih

     ulaganja za 2010.godinu,  

12. Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti za  period 01.07.2009. – 31.12.2009. g., 

13. Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovnih prostorija H.O. „Merhamet“ MDD u zgradi zv. „Stara općina“ u

     vlasništvu općine Zavidovići, 

14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za izmještanje trase javnog puta označenog sa k.č. 1634 zv. „Stavci“ prilazni

     put u K.O. Činovići, kao DRSV,  

15. Informacija o stanju komunalne higijene na području općine Zavidovići.

Podjelite ovu vijest: