41. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići održana 31.05.2016.godine .

U Velikoj Sali Općine Zavidovići dana 31.05.2016.godine sa početkom u 16: 00 sati održana je 41.sjednica Općinskog vijeća. Predložen je slijedeći dnevni red :

1. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2016. godinu, period 01.01.-31.03.2016. godine (I kvartal),

2. Prijedlog odluke o usvajanju Projekta revitalizacije dijela industrijskog kompleksa IP „Krivaja“,

3. Prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Općine Zavidovići,

(izvjestilac po tačkama 1.-3.: Džeraldina Miličević, pomoćnik načelnika)

4. Prijedlog odluke o sticanju vlasništva na nekretnini označenoj sa k.č. broj 321/9 k.o. Zavidovići,

5. Prijedlog odluke o sticanju vlasništva na nekretnini označenoj sa k.č. broj 780 k.o. Donja Lovnica,

6. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine Šabanagić Samiru iz Zavidovića neposrednom pogodbom radi oblikovanja čestice,

(izvjestilac po tačkama 4.-6.: Remzo Sinanović, pomoćnik načelnika)

7. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju mjesnih zajednica u 2015. godini,

(izvjestilac: Idriz Alihodžić, pomoćnik načelnika)

8. Informacija o stanju putne infrastrukture na području općine Zavidovići i planiranim mjerama za rekonstrukciju i izgradnju puteva i mostova kao sastavnih dijelova puta za saobraćaj i pješake,

(izvjestilac: Džeraldina Miličević, pomoćnik načelnika)

9. Vijećnička pitanja i odgovori.

Predloženi dnevni red je usvojen kao i prve dvije tačke sa 17 glasova ZA. Najviše pažnje izazvala je treća tačka dnevnog reda a to je prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Općine Zavidovići za koju je bila potrebna dvotrećinska većina da bi bila usvojena . Nakon glasanja pomenuta tačka je dobila 17 glasova ZA što znači da nije dobila potrebnu većinu glasova i samim time nije ni usvojena . Ostale tačke dnevnog reda,  prijedlozi odluka , izvještaj i  informacije usvojene su jednoglasno.

  

Podjelite ovu vijest: