29. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići održana 22.04.2015. godine

29. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići održana 22.04.2015. godine

PREUZIMANJE: - Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 4-2015.pdf

 

S A D R Ž A J    

                                                                   Strana

 

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1. ODLUKA o određivanju matičnih područja i njihovih sjedišta za vođenje matičnih knjiga na području općine Zaviodvići

 

272

 

2. ODLUKA o pristupanju izradi Prostornog plana Općine Zavidovići za period 2016.-2036. godine

 

275

 

3. ODLUKA o utvrdjivanju javnog interesa za izgradnju glavnog dovoda sistema vodosnabdijevanja naseljenog mjesta Gornji Uljići priključenjem na gradski vodovoda

 

279

 

4. ODLUKA o utvrdjivanju javnog interesa za izgradnju primarnog kolektora fekalne i oborinske kanalizacije dogradnjom kanalizacione mreže mješovitog sistema u dijelu naseljenog mjesta Dragovac

 

281

 

5. RJEŠENJE o imenovanju člana Općinske izborne komisije

 

285

 

6. RJEŠENJE o imenovanju općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Zavidovići

 

286

 

6. ZAKLJUČAK o davanju mišljenja o upisu učenika u prvi razred srednjih škola općine Zavidovići za školsku 2015/2016.godinu

 

287

 

7. ZAKLJUČAK po Prijedlogu zaključka o davanju mišljenja o upisu učenika u prvi razred srednjih škola općine Zavidovići za školsku 2015/2016.godinu

 

289

 

8. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja Općinskog načelnika o radu općinskih službi za upravu i drugih službi za 2014. godinu

 

290

 

9. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvještaja Skupštine JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići o radu i finansijskom poslovanju JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići sa izvještajem Nadzornog odbora za 2014. godinu

 

291

 

10. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Dom zdravlja“ Zavidovići za 2014.godinu sa izvještajem o radu Upravnog odbora

 

292

 

11. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Zavidovići za 2014.godinu sa izvještajem o radu Upravnog odbora

 

293

 

12. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Centar za kulturu“ Zavidovići za 2014.godinu sa izvještajem o radu Upravnog odbora

 

294

 

13. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići za 2014.godinu sa izvještajem o radu Upravnog odbora

 

295

 

14. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Javna biblioteka“ Zavidovići za 2014.godinu sa izvještajem o radu Upravnog odbora

 

296

 

15. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvještaje o stanju bezbjednosti lica i imovine na području općine Zavidovići za 2014.godinu

 

297

 

16. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvještaja o radu inspekcija općine Zavidovići za 2014.godinu

 

298

 

           

 

II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 

1. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2015. godinu, broj: 02-14-1146/15 od 17.03.2015. godine

 

299

 

2. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2015. godinu, broj: 02-14-1665/15 od 01.04.2015. godine

 

300

 

3. RJEŠENJE o određivanju kancelarija u kojima će raditi službe za upravu, posebne službe i Općinsko pravobranilaštvo Zavidovići

 

301

 

            III – AKTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

 

                    ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

 

1. RJEŠENJE o imenovanju mrtvozornika

 

303

 

            IV – AKTI CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE

 

                    BOSNE I HERCEGOVINE

 

1. RJEŠENJE o davanju saglasnosti na Rješenje o imenovanju člana Općinske izborne komisije Zavidovići

 

305

 

 

Podjelite ovu vijest:

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 4-2015.pdf)Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 4-2015.pdf 835 kB