27. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići održana 27.02.2015. godine

27. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići održana je 27.02.2015. godine.

PREUZIMANJE: - Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 2-2015.pdf

 

S A D R Ž A J    

 

Strana

 

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1. ODLUKA o dopuni Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje u Upravni odbor JU “Dom zdravlja” Zavidovići

 

101

 

2. ODLUKA o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Općinskog vijeća

 

102

 

3. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvještaja o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u općinskim organima i službama za upravu Općine Zavidovići

 

104

 

4. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvještaja o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti za period 01.07.-31.12.2014. godine

 

105

 

5. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvještaja o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Zavidovići za period 01.01.-31.12.2014. godine

 

106

 

6. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvještaja o radu komisija Općinskog vijeća Zavidovići za period 01.01.-31.12.2014. godine

 

107

 

7. ZAKLJUČAK o prihvatanju Informacije o provođenju zaključaka Općinskog vijeća Zavidovići za period 01.01.-31.12.2014. godine

 

108

 

8. ZAKLJUČAK o primanju k znanju Programa rada Općinskog načelnika Zavidovići i organa uprave za 2015.godinu

 

109

 

           

 

II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 

1. PROGRAM rada Općinskog načelnika Zavidovići i organa uprave za 2015.godinu

 

110

 

2. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu

 

153

 

            III – AKTI SLUŽBE ZA UPRAVU

 

                   EKONOMSKIH POSLOVA I PODUZETNIŠTVA

 

1. RJEŠENJE o preraspodjeli sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu

 

154

 

2. REGISTAR budžetskih korisnika općine Zavidovići

 

155

 

Podjelite ovu vijest:

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 2-2015.pdf)Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 2-2015.pdf 821 kB