26. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići održana 30.01.2015. godine

26. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići održana 30.01.2015. godine.

PREUZIMANJE: - Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 1-2015.pdf

 

S A D R Ž A J    

                                                                   Strana

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1.ODLUKA o općinskim komunalnim taksama

1

2. ODLUKA o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području općine Zavidovići za 2015. godinu

8

3. ODLUKA o raspodjeli sredstava za redovnu djelatnost mjesnih zajednica u 2015. godini

9

4. ODLUKA o izmjeni Odluke o zauzimanju javnih površina

11

5. Odluka o usvajanju Plana privremenog zauzimanja javne površine za 2015. godinu

12

6. Odluka o dopuni Odluke o standardima i kriterijima za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima općine Zavidovići

88

7. ODLUKA o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu općine Zavidovići Udruženju Roma „Srce istine“ i Udruženju „Žena Romkinja“ Zavidovići

89

8. ODLUKA o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Zavidovići

90

9. JAVNI OGLAS za imenovanje člana Općinske izborne komisije Zavidovići

91

10. RJEŠENJE o utvrđivanju prava vlasništva u korist Bašić Mirele kći Kerima na parceli označenoj sa k.č. 1276/30

93

11. RJEŠENJE o utvrđivanju prava vlasništva u korist privrednog društva „Kobra“ d.o.o. Zavidovići na parceli označenoj sa k.č. 1276/29

95

12.RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor općinskog pravobranioca u Općinskom pravobranilaštvu Zavidovići

97

13. ZAKLJUČAK o vraćanju na doradu Informacije o toku privatizacije JP „Gradska pekara“ Zavidovići i postprivatizacijskim procesima

98

14. ZAKLJUČAK o prihvatanju Informacije o realizaciji Općinskog Plana upravljanja otpadom 2011.-2016. godina

99

15. ZAKLJUČAK o prihvatanju Informacije o poljoprivrednim poticajima u 2014. godini i planiranim poljoprivrednim projektima u 2015. godini

100

 

Podjelite ovu vijest:

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 1-2015.pdf)Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 1-2015.pdf 9868 kB