22. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići održana 11.09.2014. godine

22. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići održana 11.09.2014. godine.

PREUZIMANJE: - Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 6-2014.pdf

 

S A D R Ž A J                      

                                                                    Strana

 I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1. ODLUKA o zmjenama i dopunama Poslovnika o raduOpćinskog vijeća Zavidovići

 306

 2. ODLUKA o korištenu sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

 312

 3. ODLUKA o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti za kandidovanje projekata u okviru Projekta poboljšanja životnih uvjeta na selu (RLDP:IFAD-Lo 722-BA)

 313

 4. ODLUKA o standardima i kriterijima za imenovanje na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima općine Zavidovići

 315

 5. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju naknade za korištenje gradskog građevinskog zemljišta

 320

 6. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na lokaciji ucjevljenja potoka u naseljenom mjestu Mećevići u MZ „Mećevići“

 322

 7. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju javne rasvjete na lokalitetu MZ „Donja Lovnica“ u naseljenom mjestu Dolovi

 324

 8. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju javne rasvjete u naselju Kučice, MZ „Gostović“

 327

 9. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju i izgradnju puta „Dubravački put-Donja Močila“

 330

 10. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju ulice „Lovački put“ na području MZ „Branioci grada“

 332

 11. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju seoskog vodovoda „Klek-Žišci“ na području MZ „Kovači“

 334

 12. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kablovske veze 20 kV i optičkog spojnog puta „MHE Čardak-MHE Rujevica Ušće“ i „MHE Rujevica Ušće-MHE Botašnica“

 336

 13. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju vodovoda u naselju „Plandište – Lišići“ na lokalitetu mjesne zajednice „Pašin Konak“

 339

 14. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju seoskog vodovoda Stara voda u MZ „Lovnica“

 342

 15. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju seoskog vodovoda Rasješenica u MZ „Brezik“

 349

 16. ZAKLJUČAK o odbijanju Prijedloga odluke o dodjeli Spomen plakete Općine Zavidovići u 2014.godini

 352

 17. ZAKLJUČAK o odbijanju Izvještaja o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti za period 01.01.-30.06.2014. godine

 353

 18. ZAKLJUČAK o usvajanju Informacije o položaju penzionera sa aspekta životnog standarda na području općine Zavidovići

 354

 19. ZAKLJUČAK o usvajanju Informacije o potraživanjima Općine Zavidovići do 31.12.2013. godine

 355

 20. ZAKLJUČAK o usvajanju Informacije o provođenju zaključaka Općinskog vijeća Zavidovići za period 01.01.-30.06.2014. godine

 356

 21. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za period 01.01.-30.06.2014. godine

 357

 

 II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 
 1. IZVJEŠTAJ o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za period 01.01-30.06.2014. godine

 358

 2. ZAKLJUČAK o dodjeli pismenih pohvala i pismenih zahvalnica

 386

 3. ODLUKA o prestanku stanja prirodne nesreće na području općine Zavidovići

 389

 4. ODLUKA o proglašenju stanja prirodne nesreće na području općine Zavidovići

 391

 5. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-2872/14

 393

 6. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-2873/14

 394

 7. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-2874/14

 395

 8. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-2875/14

 396

 9. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-2876/14

 397

 10. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-2877/14

 398

 11. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-2878/14

 399

 12. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-2879/14

 400

 13. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-2880/14

 401

 14. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-2881/14

 402

 15. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-2882/14

 403

 16. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-2883/14

 404

 17. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-2885/14

 405

 18. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-2885/14

 406

 19. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-2886/14

 407

 20. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-2887/14

 408

 21. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-2896/14

 409

 22. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-3533/14

 410

 23. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 02-14-3534/14

 411

 24. ODLUKA o korištenju sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa područja općine Zavidovići za akademsku 2013/2014 godinu

 412

 25. KRITERIJI o dodjeli stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa područja općine Zavidovići za akademsku 2013/2014 godinu

 414

 

 III – AKTI SLUŽBE ZA UPRAVU EKONOMSKIH POSLOVA I PODUZETNIŠTVA

 

1. ODLUKA o prestrukturiranju rashoda u Budžetu općine Zavidovići za 2014. godinu, broj: 03-14-2711/14

 417

 

Podjelite ovu vijest:

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 6-2014.pdf)Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 6-2014.pdf 1678 kB