20. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići održana 12.06.2014. godine

20. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići održana je 12.06.2014. godine (četvrtak), sa početkom u 15:00 sati, u Velikoj sali zgrade općinskih organa u Zavidovićima.

PREUZIMANJE: Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 4-2014.pdf

 S A D R Ž A J                      

                                                                   Strana

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 

1. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju javne rasvjete u mjestu Imamovići, MZ Pašin Konak

213

2. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju kanalizacione mreže mješovitog sistema u dijelu naseljenog mjesta Kovači u MZ Kovači

3. ODLUKA o izmjenama odluke o zadržavanju prava osnivača prema JU „Centar za socijalni rad“ Zavidovići

222

4. ODLUKA o davanju saglasnosti za dodjelu koncesije JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići, za korištenje pitke vode iz magistralnog voda „Suha“– grad Zavidovići za izgradnju malih hidroelektrana

223

5. ODLUKA o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu općine Zavidovići,   udruženju građana “Udruženje za zaštitu tekovina odbrambeno-oslobodilačkog rata Pašin Konak“

224

6. ODLUKA o dopuni Odluke o javnom redu i miru

225

7. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Zavidovići za 2013. godinu

226

8. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Dom zdravlja“ Zavidovići za 2013. godinu

227

9. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići za 2013. godinu

228

10. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Centar za kulturu“ Zavidovići za 2013. godinu

229

11. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Javna biblioteka“ Zavidovići za 2013. godinu

230

12. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javnog komunalnog preduzeća „Radnik“ d.o.o. Zavidovići za 2013. godinu

231

13. ZAKLJUČAK o usvajanju Informacije o stanju zaposlenosti i nezaposlenosti na području općine Zavidovići za period 2008 – 2013. godina

232

14. ZAKLJUČAK o usvajanju Informacije o stanju bezbijednosti lica i imovine na području općine Zavidovići za 2013. godinu

233

15. ZAKLJUČAK o usvajanju Informacije o stanju provođenja Regulacionog plana „Centar I“ Zavidovići, Regulacionog plana „Centar II“ Zavidovići, Regulacionog plana „Centar III“ Zavidovići i Regulacionog plana „Ekonomija-Batvice“ Zavidovići, sa posebnim osvrtom o izgrađenosti rezervisanih površina zemljišta obuhvaćenim predloženim regulacionim planovima

234

16. ZAKLJUČAK o usvajanju Informacije o realizaciji Projekta „Rekonstrukcija puta Zavidovići-Pašin Konak“, poduzete mjere i aktivnosti prema izvođačima radova od strane Općine Zavidovići i stanje kreditnog zaduženja

235

17. ZAKLJUČAK o usvajanju Informacije o mogućnosti primjene projektne dokumentacije i njezina realizacija u svrhu toplifikacije grada

236

II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. ZAKLJUČAK o oglašavanju upražnjenih pozicija članova u Upravnom odboru Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Zavidovići

237

2. JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Zavidovići

238

3. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za izbor na upražnjene pozicije članova Upravnog odbora Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Zavidovići

240

Podjelite ovu vijest:

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 4-2014.pdf)Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 4-2014.pdf 666 kB