Vanredna 17. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići održana 12.03.2014. godine

Picture 002-1

Dana 12.03.2014. godine (srijeda), sa početkom u 15:00 sati, u Velikoj sali zgrade Općine Zavidovići, održana je vanredna 17. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići, sa jednom tačkom dnevnog reda: Ad.1. - Razmatranje zahtjeva „Vijeća nezadovoljnih građana“. Tom prilikom Općinsko vijeće  donijelo je zaključak koji možete preuzeti u nastavku.

PREUZIMANJE:

- Zaključak Općinskog vijeća Zavidovići sa 17. vanredne sjednice, broj: 01-49-1-17/14 od 12.03.2014. godine

Podjelite ovu vijest: