Vanredna 16. sjednica Općinskog vijeća Zavidovići, održana 11.02.2014. godine

U utorak 11.02.2014. godine, Općinsko vijeće Zavidovići održalo je vanrednu 16. sjednicu, na kojoj je razmatralo aktuelnu situaciju u općini Zavidovići, pa nakon rasprave donijelo dva zaključka:

1. Općinsko vijeće Zavidovići poziva predstavnike demonstranata Keserović Senadu i Gradinović Šemsudina, da se vrate na razgovore sa Općinskim vijećem i Općinskim načelnikom, kako bi se artikulisani zahtjevi riješili u okviru pravnog sistema, te konačnom iznalaženju rješenja za tešku ekonomsku i socijalnu situaciju u općini Zavidovići.

2. Općinsko vijeće Zavidovići traži od Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da se hitno usvoji Zakon o prijevremenim izborima za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini.


Podjelite ovu vijest: