14. sjednica Općinskog vijeća održana dana 30.12.2013. g.

USVOJENI AKTI: - Službeni glasnik općine Zavidovići, broj: 13/2013

 

S A D R Ž A J                      

                                                 Strana

 I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. RJEŠENJE o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća Zavidovići       

552

2. PROGRAM rada Općinskog vijeća Zavidovići za 2014. godinu 

553

3. BUDŽET općine Zavidovići za 2014. godinu       

559

4. ODLUKA o izvršavanju Budžeta općine Zavidovići za 2014. godinu     

576

5. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi „Centar za kulturu“ Zavidovići za izdavanje u zakup poslovnih prostora

582

6. ZAKLJUČAK Općinskog vijeća o usvajanju Informacije o realizaciji Strategije omladinske politike na području općine Zavidovići 2011-2015. godina, period 2011-2013.godina     

584

7. ZAKLJUČAK Općinskog vijeća o usvajanju Izvještaja o rješavanju neregistrovane djelatnosti na području općine Zavidovići      

585

II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. ODLUKA o korištenju sredstava za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa područja općine Zavidovići za akademsku 2012/2013. godinu

586

2. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2013. godinu broj: 02-14-4630/13    

587

3. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2013. godinu broj: 02-14-4631/13    

588

4. RJEŠENJE o davanju saglasnosti na izbor direktora Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Zavidovići         

589

5. UPUTSTVO o čuvanju, upotrebi i uništavanju pečata Općine Zavidovići           

591

6. PRAVILNIK o načinu rada komisije i kriterijima na osnovu kojih se vrši utvrđvanje tržišne vrijednosti nekretnina na području općine Zavidovići          

593

Podjelite ovu vijest: