13. sjednica Općinskog vijeća održana 28.11.2013. g.

USVOJENI AKTI: - Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 12-2013.pdf

 

S A D R Ž A J                      

                                                 Strana

 I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA općine Zavidovići za 2013.godinu

531

2. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta općine Zavidovići za 2013.godinu

548

3. ODLUKA o utvrđivanju jedinstvenog cjenovnika komunalnih usluga i načinu plaćanja komunalnih usluga JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići

550

4. CJENOVNIK komunalnih usluga I način plaćanja komunalnih usluga JKP “Radnik” d.o.o. Zavidovići

551

 

Podjelite ovu vijest: