11. sjednica Općinskog vijeća održana dana 11.09.2013. g.

- USVOJENI AKTI: Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 9-2013.pdf

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. ODLUKA o davanju saglasnosti Mrkonjić Zijadu iz Zavidovića za nadogradnju  

   zgrade u ulici „dr.Pinkasa Bandta“ .............................................................              419

2. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju seoskog vodovoda

   „Vrlaja i Zavala“ u mjestu „Bećirovići-uremi-Stara kuća“ u k.o.Donja Lovnica.............               420

3. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju seoskog vodovoda

   „Cibava“ u mjestu Kučice u k.o.Kučice, ..........................................................................   423

4. ODLUKA o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju sistema vodosnabdijevanja    

   primarne vodovodne mreže sa potisnim cjevovodom na području Mjesne zajednica

   „Asim Čamdžić“ za stambeno naselje „Vučjak“ .....................................................   427

5. ZAKLJUČAK OV-a o usvajnju Izvještaja o prikupljenim neeksplodiranim ubojnim

   sredstvima (NUS) i minsko-eksplozivnim sredstvima (MES) i deminiranoj

   površini u 2012.godini ....................................................................................................... 429

6. ZAKLJUČAK OV-a o odbijanju Prijedloga odluke o dodjeli Spomen plakete

   Općine Zavidovići u 2013.godini ......................................................................................  430

7. ZAKLJUČAK OV-a o odbijanju Prijedloga odluke o vodovodu i kanalizaciji ................  431

8. ZAKLJUČAK OV-a o odbijanju Prijedloga odluke o davanju saglasnosti za dodjelu

   koncesije za korištenje pitke vode iz magistralnog voda vodovoda Suha za izgradnju

   malih hidroelektrana ........................................ ..................................................................   432

9. ZAKLJUČAK OV-a o odbijanju Prijedloga odluke o izmjenama Poslovnika o

   radu Općinskog vijeća Zavidovići ....................................................................................          .   433

10. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Zavidovići

     za period 01.01.-30.06.2013.godine .................................................................................   434

            II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. IZVJEŠTAJ o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za period 01.01.-30.06.2013.godine... 435

2. RJEŠENJE o davanju saglasnosti na izbor direktora Javne ustanove „Dom zdravlja“

   Zavidovići .....................................................................................................  461

3. ZAKLJUČAK o dodjeli pojedinačnih i kolektivnih pismenih pohvala i pismenih

   zahvalnica u povodu 15.septembra – Dan općine Zavidovići ............................................. 463

 
 
 

 

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. RJEŠENJE o razrješenju člana Općinske izborne komisije Zavidovići...........................               464

II – AKTI CENTRALNE IZBORNE KOMISIJE

1. RJEŠENJE o davanju saglasnosti na Rješenje o razrješenju člana

   Općinske izborne komisije Zavidovići..............................................................................              465

III – AKTI PREDSJEDAVAJUĆEG OPĆINSKOG VIJEĆA

1. ISPRAVKA Zaključka Općinskog vijeća, broj: 01-05-3075/13 od 11.09.2013. godine

   („Službeni glasnik općine Zavidovići“, broj: 9/2013)...................................................... 466

2. ISPRAVKA Odluke o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora

   daljinskim grijanjem, broj: 01-17-1786/13 od 31.07.2013. godine

   (“Službeni glasnik općine Zavidovići”, broj: 8/2013).......................................................467

            IV – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. RJEŠENJE o davanju saglasnosti na imenovanje direktora Javne ustanove

   „Centar za kulturu“ Zavidovići..........................................................................................468

2. RJEŠENJE o davanju saglasnosti na izbor direktora Javne ustanove

   „Gradski dječiji vrtić“ Zavidovići......................................................................................469

V – AKTI JKP „Radnik“ d.o.o. Zavidovići

1. USLOVI za isporuku i preuzimanje toplotne energije iz toplovodne mreže....................471

Podjelite ovu vijest: