3. sjednica Općinskog vijeća održana dana 10.01.2013. g.

- USVOJENI AKTI  / Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 1-2013.pdf

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. PROGRAM RADA Općinskog vijeća Zavidovići za 2013.godinu .............................................   1

2. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Komisije za prostorno

   planiranje, uređenje i ekologiju .................................... ...............................................    8

3. ZAKLJUČAK o neprihvatanju ponude Karalić Vere kći Uroša i Karalić

   Amira sin Alije oboje iz Zavidovića za preuzimanje neizgrađenog gradskog

   građevinskog zemljišta ................. .............................................................................    9

4. ZAKLJUČAK OV-a o vraćanju na doradu Prijedlog zaključka o neprihvatanju

   ponude Ferizović Behke, kći Ejuba iz Zavidovića za preuzimanje neizgrađenog

   gradskog građevinskog zemljišta .................................................................................   10

5. ZAKLJUČAK OV-a o prihvatanju Informacije o izbjeglicama, raseljenim

   licima i povratnicima sa predloženim mjerama ..............................................................    11

6. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o stanju u oblasti branilačko-

   invalidske zaštite sa zaključnim razmatranjima ..............................................................   12

7. ZAKLJUČAK OV-a o prihvatanju Izvještaja o stanju opremljenosti Općinske

   profesionalne vatrogasne jedinice Općine Zavidovići, sa predloženim mjerama ...................   13

Podjelite ovu vijest:

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 1-2013.pdf)Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 1-2013.pdf 431 kB