2. sjednica Općinskog vijeća održana dana 28.12.2012. g.

- USVOJENI AKTI  / Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 9-2012.pdf

 

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA općine Zavidovići za 2012.godinu .......................................   613

2. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Budžeta

     općine Zavidovići za 2012.godinu ..............................................................................   632

3. ODLUKA o privremenom finansiranju Općine Zavidovići za

   period januar-mart 2013.godine ................................... .............................................  634

4. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na upravljanje objekta

   „Sportska dvorana“ Zavidovići ...................................................................................   653

5. ZAKLJUČAK OV-a po Izmjenama i dopunama Budžeta općine Zavidovići

   za 2012.godinu .................................................................................... ..................   654

 

II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2012.godinu

Namjenska sredstva za nabavku materijala i rad ortopedske radionice ...............................  655

2. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2012.godinu

   Namjenska sredstva za izgradnju Spomen obilježja šehidima u MZ „Pašin Konak“ ............   656

3. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2012.godinu

   Namjenska sredstva UNICEF-a obuhvat djece predškolskim odgojem ............................   657

4. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2012.godinu

   Namjenska sredstva UNICEF-a obuhvat djece predškolskim odgojem ...........................   658

Podjelite ovu vijest:

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 9-2012.pdf)Službeni glasnik općine Zavidovići, broj 9-2012.pdf 1076 kB