Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća održana 29.11.2012. godine.

s-konstituirajuca sjednica OV1- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj  8/2012 /

PREUZIMANJE: "SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ZAVIDOVIĆI broj 8/2012"

SADRŽAJ:

                                                                                                                                                  strana

 

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
 

01. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja ......................................... 598
02. RJEŠENJE o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća Zavidovići ......................................................... 599
03. RJEŠENJE o imenovanju Komisije za tajno glasanje ............................................................................. 600
04. RJEŠENJE o izboru zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Zavidovići ............................................ 601
05. RJEŠENJE o uspostavljanju Kolegija Općinskog vijeća Zavidovići ............................................................ 602
06. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Komisije za Statut i propise ............................................. 603
07. RJEŠENJE o imenovanju predsjednika i članova Komisije za budžet, finansije i ekonomska pitanja ................. 604

II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
01. RJEŠENJE o određivanju članova Redakcijskog kolegija ......................................................................... 605
02. NAREDBA o sprovođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području općine

     Zavidovići za 2012.godinu .............................................................................................................. 606
03. RJEŠENJE o određivanju kancelarija u kojima će raditi službe za upravu, posebne službe i

     Općinsko pravobranilaštvo Zavidovići ............................................................................................... 608
04. ZAKLJUČAK o ispravci zaključka broj 02-14-5056-2/12 od 14.09.2012.godine ........................................... 610
05. ZAKLJUČAK o dodjeli pismene pohvale Šogolj Izetu .............................................................................. 611
 

III – AKTI JKP „RADNIK“ d.o.o. ZAVIDOVIĆI
01. ODLUKA o imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju Javnog komunalnog preduzeća

     „Radnik“ d.o.o. Zavidovići .............................................................................................................. 612

Podjelite ovu vijest: