48. sjednica Općinskog vijeća održana dana 06.09.2012. g.

vijecesjednica- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj  7/2012 /

PREUZIMANJE: "SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ZAVIDOVIĆI broj 7/2012"

SADRŽAJ:

                                                                                                                            strana

 

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

01. ODLUKA o dodjeli Spomen plakete Općine Zavidovići u 2012. godini...................................................... 555
02. ODLUKA o utvrñivanju javnog interesa za izgradnju kolskog pristupnog puta u naseljenom mjestu

     “Potkleče” na području MZ “Klek”................................................................................................... 556
03. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju “Razvojne Agencije Zavidovići”

     d.o.o Zavidovići sa izvještajima o radu nadzornog odbora za period 01.01.2012.-30.06.2012.godine............ 558
04. ZAKLJUČAK o usvajanju Izvještaja Skupštine Javnog komunalnog preduzeća „Radnik“ d.o.o.

     Zavidovići o radu i finansijskom poslovanju Javnog komunalnog preduzeća „Radnik“ d.o.o.

     Zavidovići za period 01.01.2012.-30.06.2012.godinu........................................................................... 559
05. ZAKLJUČAK o prihvatanju Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za period

     01.01. – 30.06.2012.godine........................................................................................................... 560

II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
01. IZVJEŠTAJ o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za period 01.01. – 30.06.2012.godine............................. 561
02. ZAKLJUČAK Općinskog načelnika o dodjeli općinskih priznanja u povodu 15.septembra –

     Dana općine Zavidovići u 2012. godini................................ ............................................................. 589
03. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2012. godinu na transferu „Namjenska

     sredstva Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice – za obnovu stambenih objekata“ ...................... 590
04. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2012. godinu na transferu

     „Namjenska sredstva Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice – za obnovu stambenih objekata“....... 591
05. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2012. godinu na transferu

     „Namjenska sredstva iz inostranstva – Regija Pijemont Italija – projekat SEENET“..................................... 592
06. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2012. godinu na transferu

     „Namjenska sredstva Kantona za sanaciju šteta nastalih usljed prirodnih nepogoda – put Vozuća-Crnjevo“ ... 593
07. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2012. godinu na transferu

     „Namjenska sredstva Federalnog Ministarstva okoliša i turizma – projekat LEAP općine Zavidovići“ ............... 594
08. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2012. godinu na transferu

     „Namjenska sredstva Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu – za regulaciju potoka

     – Hurića i Handžića potok“.............................................................................................................. 595
09. ODLUKA o preraspodjeli rashoda u Budžetu općine Zavidovići za 2012. godinu iz „Transfera za

     uvođenje trezorskog poslovanja“ u „Nabavka stalnih redstava“.............................................................. 596
 

III – AKTI OPĆINSKIH SLUŽBI
01. ODLUKA o prestruktuiranju rashoda u Budžetu općine Zavidovići za 2012. godinu iz „Nabavka

     vatrogasnog vozila i vatrogasne opreme“ u „Transfer za obuku i opremanje Općinske

     profesioanalne vatrogasne jedinice“.................................................................................................. 597

Podjelite ovu vijest: