39. sjednica Općinskog vijeća održana dana 23.11.2011. g.

vijecesjednica- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj 10/2011 /

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 

01. ODLUKA o uspostavljanju prijateljstva i suradnje općine Zavidovići, Bosna i Hercegovina, sa

     opštinom Berane, Republika Crna Gora,

02. ODLUKA o ustanovljenju stvarnih služnosti u oblasti komunalne infrastrukture,

03. ODLUKA o davanju saglasnosti na promet-kupovinu nekretnina zv.“Klobučara“ vl.Sojkić Nermina,

     sin Asifa iz Hajderovića,

04. RJEŠENJE o odbijanju zahtjeva Husić Fahrije, Kadrić Almira, Ćosić Saliha i Porobić Fadila, svi iz Zavidovića

     za ustupanje građevinskog zemljišta,

05. ZAKLJUČAK OV-a o hitnom prijemu predstavnika delegacije OV-a Zavidovići o razgovoru na temu:

     - Stanje u IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići,

06. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o stepenu izgradnje industrijske zone „Batvice“ i „Majdanska polja“:

     učešće donatora i Općine Zavidovići, sa osvrtom koliko je zona u funkciji,

07. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o statusu gradskog vodovoda Izvor Suha sa pravnim osnovom kojim

     je Izvor dat na upravljanje i korištenje Javnom komunalnom preduzeću „Radnik“ d.o.o. Zavidovići,

08. ZAKLJUČAK OV-a o vraćanju na doradu Informacije o nelegalno izgrađenim poslovnim objektima na urbanoj

     zoni općine Zavidovići,

09. ZAKLJUČAK OV-a o odbijanju Informacije o realizaciji tačke 3. Zaključka OV-a Zavidovići sa 27.sjednice broj

     01-40-5059/10 od 29.10.2010.godine,

 

 

II – AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

 

10. ISPRAVKA Pravilnika o dopunama Pravilnika o postupku davanja na korištenje javnih parkirališta

     („Službeni glasnik općine Zavidovići“, broj 8/2011),

11. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2011.godinu „Namjenska sredstva koje Vlada

     ZE-DO kantona odobrila za refundaciju troškova organizacije i izgradnje poslovne zone „Ekonomija-Batvice“,

12. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2011.godinu „Namjenska sredstva od švedske

     organizacije SIDA za nabavku kontejnera za JKP „Radnik“,

13. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2011.godinu „Namjenska sredstva Fonda za

     zaštitu okolišta FBiH na ime finansiranja projekta čišćenja obala Bosne“,

14. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2011.godinu „Namjenska sredstva Vlade ZE-DO

     kantona u svrhu sufinansiranja manifestacije pod nazivom „Ponosan sam na svoje oslobodioce“,

15. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2011.godinu „Namjenska sredstva Vlade ZE-DO

     kantona i Ministarstva za BIZ u svrhu nabavke udžbenika“,

16. ODLUKA o uvećanju sredstava u Budžetu općine Zavidovići za 2011.godinu „Namjenska sredstva Vlade ZE-DO

     kantona i Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u svrhu dodjele stipendija studentima“.

Podjelite ovu vijest: