36. sjednica Općinskog vijeća održana dana 28.07.2011. g.

vijecesjednica- USVOJENI AKTI  / SLUŽBENI  GLASNIK  OPĆINE  ZAVIDOVIĆI  broj 7/2011 /

I – AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

 

01. ODLUKA o davanju na korištenje dograđenog dijela Komunalnog vodovoda Zavidovići za snabdijevanje

     vodom stanovnika naseljenih mjesta Stavci, Brijeg, Dragovići i Gornji Kovači,

02. RJEŠENJE o dodjeli neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta ZE-DO kantonu

     Ministarstvu unutrašnjih poslova Zenica,

03. RJEŠENJE o imenovanju članova Općinske izborne komisije,

04. RJEŠENJE CIK-a – saglasnost na Rješenje OV-a broj 01-05-3086/11 za imenovanje Aličić Dine za člana OIK-e,

05. ZAKLJUČAK o ne prihvatanju ponude Mujić Adnana, sin Fuada iz Zavidovića,

06. ZAKLJUČAK o ne prihvatanju ponude Starčević Azemine, kći Adema iz Zavidovića,

07. ZAKLJUČAK OV-a o prihvatanju Rezolucije Evropskog parlamenta o Srebrenici,

08. TEKST REZOLUCIJE o Srebrenici,

09. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa rada OV-a Zavidovići i salnih radnih tijela

     OV-a za period 01.01.-30.06.2011.godine,

10. IZVJEŠTAJ o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća i stalnih radnih tijela OV-a Zavidovići za period 01.01.-

     30.06.2011.godine,

11. ZAKLJUČAK OV-a o ne prihvatanju Informacije o provođenju zaključaka i drugih akata Općinskog vijeća Zavidovići

     za period 01.01.–30.06.2011.godine,

12. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti za

     period 01.01.-30.06.2011.godine,

13. ZAKLJUČAK OV-a o vraćanju na doradu Informacije o nelegalno izgrađenim poslovnim objektima na urbanoj zoni

     općine Zavidovići,

14. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o pojavi klizišta na općini Zavidovići,

15. ZAKLJUČAK OV-a o usvajanju Informacije o stanju i prijedlog mjera sanacije kotlovnica.

Podjelite ovu vijest: