Lista projekata za dodjelu sredstava za unaprjeđenje životne sredine na mikrolokaciji izletište "Luke - Kamenica" za 2017. godinu

Općina Zavidovići objavljuje listu projekata koji zadovoljavaju utvrđene kriterije i imaju potreban broj bodova u skladu sa Kriterijima za dodjelu sredstava za unaprjeđenje životne sredine na mikrolokaciji izletište “Luke – Kamenica” za 2017. godinu.

PREUZIMANJE: Lista projekata koji zadovoljavaju kriterije za dodjelu sredstava za unaprjeđenje životne sredine na mikrolokaciji izletište Luke - Kamenica za 2017. godinu

Podjelite ovu vijest: