Obavještenje o provođenju ankete o radnoj snazi

Obavještavaju se građani općine Zavidovići da će Federalni zavod za statistiku, Sarajevo u periodu od 10. do 23.04.2017.godine, u skladu sa Programom i Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH, na teritoriji općine Zavidovići provesti Anketu o radnoj snazi.

Anketiranje domaćinstava na terenu obavljat će anketari ovlašteni od strane Federalnog zavoda za statistiku.

Osnovni cilj Ankete o radnoj snazi je dobijanje podataka o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva i procjena ukupne radne snage u zemlji.

Prikupljeni podaci iz Ankete koristit će se isključivo u statističke svrhe.

 

Podjelite ovu vijest: