OBAJEŠTENJE O PROVOĐENJU ANKETE

Federalni zavod za statistiku Sarajevo obavještava građane općine Zavidovići da će u periodu od decembra 2016.godine do decembra 2017. godine, u skladu sa Planom provođenja statističkih istraživanja od interesa za FBiH provesti anketa o prehrambenim i životnim navikama stanovništva u FBiH, uz stručnu i znanstvenu podršku znanstvenika sa Sveučilišta Harvard ( Boston, SAD). Koristimo priliku da Vas zamolimo za puno razumjevanje i podršku u provođenju ove aktivnosti. Prikupljeni podaci biće povjerljivi i koristit će se isključivo u statističke svrhe. 

Podjelite ovu vijest: