POČETAK IZVOĐENJA RADOVA NA IZGRADNJI ULICE MEHMED PAŠE SOKOLOVIĆA

Na osnovu Ugovora o izvođenju radova na izgradnji ulice Mehmed Paše Sokolovića koji je zaključen između Izvođača radova „Hajdić„ d.o.o. Maglaj i Naručioca radova Općine Zavidovići, danas su uvođenjem u posao započeti radovi na izgradnji pomenute  ulice. Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 108.305,43 KM. Rok za izvođenje radova je 60 dana od dana uvođenja u posao. Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova vršit će „CONSTRUCT PROJEKT“d.o.o. Zavidovići. 

Podjelite ovu vijest: