Škole

OSNOVNE ŠKOLE

  JU "Prva osnovna škola" Zavidovići

  U svom sastavu ima dvije područne škole i to:

  Područna škola Mećevići i Područna škola Lovnica.

  Direktor škole je Muminović Nedžad.

  Adresa: Prva Osnovna Škola, Safvet-bega Bašagića bb,  

             Zavidovići

  E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  

  Tel/fax: 032-878-808, 032-878-809  

 

 

 

 

  JU "Druga osnovna škola" Zavidovići

  U svom sastavu ima dvije područne škole i to:

  Područna škola Dolina i Područna škola Lug.

  Direktor škole je Kadrić Amir.

  Adresa: Druga osnovna škola, Ulica 8. marta bb, Zavidovići

  E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  

  Tel/fax:  032-866-013, 032-866-138

 

 

 

 

 

 

  JU "Osnovna škola Kovači" Kovači

  U svom sastavu ima dvije područne škole i to: 

  Područna škola Brezik i Područna škola Smailbašići.

  Direktor škole je Mujanović Midhat.

  Adresa: OŠ "Kovači", Kovači bb, Kovači

  E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  

  Tel/fax: 032-854-375

 

 

 

 

 

 

 

  JU "Osnovna škola Gostović" Gostović

  U svom sastavu ima tri područne škole i to:  

  Područna škola Mahoje, Područna škola Bajvati i

  Područna škola Poljice.

  Direktor škole je Bukvić Edin.

  Adresa: OŠ "Gostović", Gostović bb, Gostović

  E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  

  Tel/fax: 032-851-410, 032-851-092  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  JU "Osnovna škola Hajdarevići" Hajdarevići

  U svom sastavu ima jednu područnu školu i to: 

  Područna škola Rujnica.

  Direktor škole je Parlić Mirsad.

  Adresa: OŠ "Hajdarevići", Hajdarevići bb, Hajdarevići

 

  E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  

  Tel/fax: 032-852-213, 032-852-845  

 

 

 

 

 

 

 

  JU "Osnovna škola Vozuća" Vozuća

  U svom sastavu ima tri područne školu i to: 

  Područna škola Ribnica, Područna škola Maoča i

  Područna škola Sljivići.

  Direktor škole je Ahmetović Jusuf.

  Adresa: OŠ "Vozuća", Vozuća bb, Vozuća.

  E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  

  Tel/fax: 032-856-375, 032-856-201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

SREDNJE ŠKOLE

  JU "Gimnazija Rizah Odžečkić" Zavidovići

  Nakon završenog drugog razreda učenici se opredijeljuju

  za izborno područje prema svojim sklonostima.

  Izborna područja su: matematičko-informatičko,   

  pedagoško, društveno, prirodno i jezičko izborno područje.

  Direktor škole je Skejić Alen.

  Adresa: Gimnazija Rizah Odžečkić, Stjepana Radića 43,   

             Zavidovići,

  E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  

  Tel/fax: 032-866-670, 032- 866-678

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  JU "Srednja tehnička škola" Zavidovići

 Učenici se stručno osbosobljavaju, kroz određene struke i to:

 drvoprerađivačka, ekonomska, elektrotehnička, građevinska,mašinska i šumarska struka.

 Direktor škole je Vuković Senad.

 Adresa: Srednja tehnička škola, Mehmed paše Sokolovića bb, Zavidovići

 E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.  

 

 Tel/fax: 032-878-814, 032-879-002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  JU "Mješovita srednja škola" Zavidovići

Učenici se stručno osbosobljavaju za devet zanimanja i to: automehaničar, bravar, zavarivač, električar, kuhar, zidar-fasader-izolater, konfekcioner tekstila-krojač, prodavač i frizer-vlasuljar, tehničar drumskog saobraćaja, tehničar za mehatroniku i vozač motornih vozila

Direktor škole je Polić Fuad.

Adresa: Mješovita srednja škola, Stjepana Radića 43, Zavidovići

E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

                                                                              Tel/fax: 032-866-017, 032-866-534,

                                                                                          032-866-681

Podjelite ovu vijest: