Općinski načelnik

Hasim Mujanovic

 HAŠIM MUJANOVIĆ

  Mandatni period  2016. - 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOGRAFIJA OPĆINSKOG NAČELNIKA HAŠIMA MUJANOVIĆA

Hašim Mujanović rođen je 27.05.1970. godine u mjestu Krivaja, općina Zavidovići. Osnovnu i srednju školu završio je u Zavidovićima nakon čega odlazi na studije u Sarajevo. Upisuje Fakultet kriminalističkih nauka, koji uspješno završava u roku i stiče zvanje diplomiranog kriminaliste. Od početka rata pa do njegovog završetka, iako vrlo mlad bio je pripadnik Armije Rebuplike Bosne i Hercegovine. Odmah nakon završetka rata, tačnije 1996. godine zasniva radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, kao Viši samostalni referent za sprovođenje prekršajnih postupaka. U tom periodu upisuje i postdiplomski studij u Zenici, na Pravnom fakultetu nakon čijeg završetka stiče zvanje mr.sci pravnih nauka. Politički aktivan biva izabran kao zastupnik Skupštine Zeničko-dobojskog kantona u mandatnom periodu 2014.-2016. godina. Na Lokalnim izborima, održanim 02.oktobra 2016. godine, većinom osvojenih glasova izabran je za Općinskog načelnika za mandatni period 2016.-2020. godina. Stupanjem na poziciju općinskog načelnika pokrenuo je niz aktivnosti vezanih za stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta i stvaranje preduslova za investiranje u našu općinu. Nastanjen u Zavidovićima, oženjen, otac dvoje djece  kćerke i sina.    

Podjelite ovu vijest: