Poziv za drugu sjednicu Kolegija Općinskog načelnika

2. SJEDNICU

KOLEGIJA OPĆINSKOG NAČELNIKA

      Sjednicu sazivam za 02.12.2016. godine (petak) sa početkom u 7:30 sati u kancelariji Općinskog načelnika Zavidovići.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 1. NacrtstrategijeintegriranograzvojaopćineZavidovićiza period 2017. – 2026. godina (Dokument se nalazi u folderu “RAZMJENA PODATAKA”svakeslužnbe),
 2. Prijedlog odluke o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama,
 3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu,
 4. Nacrt odluke o priznanjima općine Zavidovići,
 5. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2016. godinu, period 01.01.- 30.09.2016. godinu (III kvartal),
 6. Nacrt odluke o rasporedu obavljanja djelatnosti na području općine Zavidovići,
 7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o bezbjednosti i organizaciji saobraćaja na cestama općine Zavidovići,
 8. Prijedlog odluke o davanju na korištenje poslovne prostorije u vlasništvu općine Zavidovići,
 9. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju javne rasvjete na lokalitetu mjesne zajednice „Kovači“ naseljeno mjesto „Džinići“,
 10. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za sanaciju klizišta u naseljenom mjestu „Dolac-Rujnica“ na području mjesne zajednice „Rujnica“,
 11. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za sanaciju klizišta „Skakavac“ u naseljenom mjestu „Borovnica“ na području mjesne zajednice „Gostović“,
 12. Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za sanaciju klizišta u naselju „Dolac-Rujnica“ na području mjesne zajednice „Rujnica“,
 13. Informacija o zaduženosti općine Zavidovići, tužbeni zahtjev općine Zavidovići prema drugima i drugih prema Općini,
 14. Informacija o realizaciji Općinskog plana upravljanjaotpadom 2011. – 2016. godina,
 15. Prijedlogrješenja o utvrđivanjupravavlasništvanagrađevinskomzemljištuoznačenomsak.č. 6/69 k.o. Potkleče u koristMustafićMirsadaizZavidovića,
 16. Nacrtrodnoodgovornebudžetskeanalize i Akcioni plan zarodnoodgovornobudžetiranjeopćineZavidovići 2017. – 2018. godine
 17. Razno

Podjelite ovu vijest: