Obavještenje o objavljivanju mjesta određenih za glasanje

Obavještavaju se birači da će se Lokalni izbori održati dana 02.10.2016 godine-nedjelja, u vremenu od 07 časova do 19 časova. Birači su sa sobom dužni na biračko mjesto donijeti jedan od važećih identifikacionih dokumenata i to isključivo ličnu kartu, vozačku dozvolu ili pasoš. Birači će glasati na onom biračkom mjestu na kome je određeno da glasaju birači iz određenog mjesta-ulice, a birači su to mjesto- ulicu prijavili kao svoje prebivalište, i to kako slijedi:

PREGLED BIRAČKIH MJESTA SA LOKACIJAMA

I RASPOREDOM NASELJENIH MJESTA I ULICA

PO BIRAČKIM MJESTIMA

BROJ BIRAČKOG MJESTA

LOKACIJA

NASELJENA MJESTA/ULICE

077A001

077A000

ZAVIDOVIĆI 1 -

SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA

MEHMEDA SPAHE, DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI, KAO I BIRAČI KOJI SU RASELJENI A IZJASNILI SU SE DA ĆE DOĆI DA LIČNO GLASAJU U OPĆINI.

077A002

 

ZAVIDOVIĆI 2 -

PRVA OSNOVNA ŠKOLA

PATRIOTSKE LIGE

077A003

ZAVIDOVIĆI 3 -

SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA

GAZI HUSREV-BEGOVA, HUSEIN KAPETANA GRADAŠČEVIĆA, MEHMED PAŠE SOKOLOVIĆA, UL. 9. MAJA

077A004

NOVO NASELJE – PRVA OSNOVNA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI

DR. PINKASA BANDTA, 15. SEPTEMBAR

077A005

ZAVIDOVIĆI 4 – POSL. PROSTOR VL. SADIKOVIĆ SALIHE

ČESME, KRIVAJSKA, ULJIĆKI PUT

077A006A

 

GVOZDENI MOST - POSLOVNI PROSTOR ĆOSIĆ EDINA 1

GAJSKA, ZLATNIH LJILJANA, OSLOBODILACA GOSTOVIĆA, FABIO MORENI, GUIDO PULLETTI, SERGIO LANA (Glasaju birači čije prezime pošinje slovom „A“ zaključno sa biračima čije prezime počinje slovom „M“)

077A006B

GVOZDENI MOST - POSL. PROSTOR ĆOSIĆ EDINA 2

GAJSKA, ZLATNIH LJILJANA, OSLOBODILACA GOSTOVIĆA, FABIO MORENI, GUIDO PULLETTI, SERGIO LANA (Glasaju birači čije prezime pošinje slovom „N“ zaključno sa biračima čije prezime počinje slovom „Ž“)

077A007

RADNIČKI UNIVERZITET – ZGRADA RADNIČKOG UNIVERZITETA

HASANA KIKIĆA, LOVAČKI PUT, PODUBRAVLJE, VINIŠKI PUT

077A008

BRANILACA GRADA - DRUGA OSNOVNA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI

BRANIOCI GRADA, NIKOLE TESLE, UL. 35. DIVIZIJE

077A009

MAJDAN - KUĆA VL. HERIĆ SENADA - MAJDAN BB

MAJDANSKI PUT, GORNJE SELO, MAJDAN, ZAVIDOVIĆKI PUT, BRDSKI PUT

077A010

ALIĆI – OSNOVNA ŠKOLA ALIĆI

ALIĆI

077A011

KOVAČI - DRUŠTVENI DOM KOVAČI

KOVAČI

077A012

KOVAČI 2 - OSNOVNA ŠKOLA KOVAČI

HRKIĆI, IDRIZOVINE, KARALIĆI, ŽIŠCI

077A013

STAVCI 1 – POSL. PROSTOR - VL. IMAMOVIĆ NUSRETA

STAVCI

077A014

VIKOVIĆI – POSLOVNI PROSTOR JUSIĆ ALIJE

VIKOVIĆI

077A015

BREZIK 1 - OSNOVNA ŠKOLA BREZIK

BREZIK

077A016

VOZUĆA 1 - OSNOVNA ŠKOLA VOZUĆA

BRDO, GARE, VUKAVINE, ZABRDO, HRGE, KAMENICA, STOG, STOŠNICA, VASIĆI, HADŽIĆI, MILJEVIĆI, TRNIĆI, PODVOLUJAK, BARE, GAJ, GAJČANSKO POLJE, KALAIŠI, KOČARIN, MARIČIĆI, PANIĆI, PEJIĆI, PREDRAZI, CVJETOVINE, DELIĆI, DONJE VUKOVINE, GORNJE VUKOVINE, MISARAĐA, PANTELIĆI, PRNJAK, STAKIĆI, VOZUĆA-STANICA

077A017

RIBNICA - DRUŠTVENI DOM RIBNICA

PREDRAŽIĆI, ČIZME, DONJA GOSOVICA, DŽINE, GORNJA GOSOVICA, MUJIĆI, PRISJEKA, RIBNICA, VRAČEVAC

077A018

MEĆEVIĆI 1 – DRUŠTVENI DOM MEĆEVIĆI

MEĆEVIĆI

077A019

JOLDE 1 – OSNOVNA ŠKOLA JOLDE

TURSIĆI, BLIZNA DONJA, BLIZNA GORNJA, HADROVIĆI, HUSIĆI

077A020

PAŠIN KONAK - OSNOVNA ŠKOLA PAŠIN KONAK

BRATANOVIĆI, DELIĆI, HASANOVIĆI, HUSKIĆI, KULJANI, LAZ, KARAČIĆI, OSKORUŠA, PAŠIN KONAK

077A021

KRIVAJA - DRUŠTVENI DOM KRIVAJA

KRIVAJA, KESERI, POLJE

077A022

POLJICE - PODRUČNA ŠKOLA U POLJICAMA

STIPOVIĆI

077A023

GOSTOVIĆ - OSNOVNA ŠKOLA GOSTOVIĆ

BOROVNICA, ŠEHIĆI, ČARDAK, DRAKULIĆI, OTEŽNJA, PEJIĆI, KAMENICA, MITROVIĆI, STOJANOVIĆI, BOŽIČKOVIĆI, GRABOVIŠTE, PLANINCI, SLAVIĆI, VESELINOVIĆI

077A024

BAJVATI - POSL. PROSTOR VL. BRKOVIĆ AHMETA

BAJVATI, BEŠE, ŽIOKE

077A025

MAHOJE - OSNOVNA ŠKOLA MAHOJE

BRDO, MAHOJE, POTOK, VOLUJAK, ŽUBER

077A026

POTKLEČJE - OMLADINKI DOM POTKLEČJE

POTKLEČKI PUT, POTKLEČE, JUSUFA POLIĆA RIBARA, ENESA KALABIĆA

077A027A

 

LOVNICA - PODRUČNA ŠKOLA U LOVNICI

BAJRAMOVIĆI, DONJA LOVNICA, FEJZIĆI, PETRUŠIĆI, HUREMI (Glasaju birači čije prezime pošinje slovom „A“ zaključno sa biračima čije prezime počinje slovom „H“)

077A027B

LOVNICA - PODRUČNA ŠKOLA U LOVNICI

BAJRAMOVIĆI, DONJA LOVNICA, FEJZIĆI, PETRUŠIĆI, HUREMI (Glasaju birači čije prezime pošinje slovom „I“ zaključno sa biračima čije prezime počinje slovom „Ž“)

077A028

ŠLJIVIĆI - OSNOVNA ŠKOLA ŠLJIVIĆI

BARE, DONJE CRNJEVO, GORNJE CRNJEVO, VILDANI, HADŽIĆI, KRŠ, OSJEČANI, PODOBALA, ŠLJIVIĆI

077A029

SULJIĆI - DRUŠTVENI DOM SULJIĆI

MERDANOVIĆI, MUJKIĆI, OMAR, OSMIĆI, PEROVIĆI, PLUŽEVINE, SULJIĆI, ZAOMAR

077A030

MRAMORJE - POSLOVNI PROSTOR ŠINEX VL. ISIĆ NIJAZA

VRELA, MRAMORJE, HOROZOVIĆI, GORNJI JUNUZOVIĆI, HOROZOVA KRČEVINA, POTOK

077A031

SINANOVIĆI - POSL. PROSTOR VL. SINANOVIĆ JASMINA, SINANOVIĆI BB

SINANOVIĆI, TRIBIĆI, KUČICE, BIJELIĆI, VUKMANOVIĆI

077A032

DUBRAVICA - DOM MJESNE ZAJEDNICE DUBRAVICA

DUBRAVICA

077A033

ZAVIDOVIĆI 5 - PRVA OSNOVNA ŠKOLA

DRAGOVAC, DRAGOVAČKI PUT, DRAGOVAC

077A034

PARAVCI - KUĆA VL. POLIĆ ASMERA PARAVCI BB

FOJNICA, MARUŠIĆI, PARAVCI

077A035

LIJEVČA - POSL. PROSTOR VL. OMERAŠEVIĆ HASANA, LIJEVČA BB

LIJEVČA

077A036

PAŠIN KONAK 1 - OSNOVNA ŠKOLA PAŠIN KONAK

HAJDEROVIĆI

077A037

ZAVIDOVIĆI VII - DRUGA OSNOVNA ŠKOLA

ĆUMURANA, KULINA BANA, MATIJE GUPCA, SARAJEVSKA

077A038

SKROZE - POSL. PROSTOR VL. HUSKANOVIĆ SAMIRA

SKROZE

077A039

DIŠTICA - DRUŠTVENI DOM MJESNE ZAJEDNICE

BORIKOVICA, DONJA DIŠTICA, GORNJA DIŠTICA, IVANOVIĆI, LAZINE, MAOČA, STIPIN HAN

077A040

ZAVIDOVIĆI - SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI-2

PRVOMAJSKA, SAFVET BEGA BAŠAGIĆA

 

077A041

STAVCI 2 - POSL. PROSTOR VL. IMAMOVIĆ NUSRETA

BRIJEG, ČINOVIĆI, DRAGOVIĆI

077A042

BREZIK 2 - OSNOVNA ŠKOLA BREZIK

BRAŠLJEVINE, KRAJNIĆI, LUG, MEMIĆI

077A043

MEĆEVIĆI 2 - DRUŠTVENI DOM MEĆEVIĆI

DONJI JUNUZOVIĆI, GRAB, KRČEVINE

077A044

JOLDE 2 - OSNOVNA ŠKOLA JOLDE

JOLDE, KAZIĆI, LUKE, SELIŠTE

077A045

VOZUĆA 2 - OSNOVNA ŠKOLA VOZUĆA

VOZUĆA

077A046

BRANILACA GRADA 2 - DRUGA OSNOVNA ŠKOLA

OSMOG MARTA, BOSANSKA, RADNIČKA, STJEPANA RADIĆA, BILJAČIĆI, BRDSKA

077A047

DOLINA - PODRUČNA ŠKOLA ALIĆI

DOLINA

077A048

POLJICE 2 – PODRUČNA ŠKOLA U POLJICAMA

GOSTOVIĆ, PETKOVIĆI, POLJICE

 

077A049

DOLAC – „ZIKO“ D.D.

 

BLIZNA, DOLAC

077A050

NOVO NASELJE 1 – KUĆA VL. BAŠIĆ ASIMA

4. MANEVARSKI BATALJON, IDČ. ASIM ČAMDŽIĆ, VOĆARSKI PUT, OSLOBODILACA VOZUĆE, OSLOBODILACA KLEKA

077A051

GAZIJE - KUĆA VL. SADIKOVIĆ SALIHE

GAZIJA

077A052

RIDŽALI-DŽEBE   - DRUŠTVENI DOM RIDŽALI

RIDŽALI, DŽEBE, AJVAZ DEDINA, 14. APRIL

077A053

MUSTAJBAŠIĆI - OSNOVNA ŠKOLA KOVAČI

MUSTAJBAŠIĆI

077A054

SMAILBAŠIĆI – POSL. PROSTOR SEJKANOVIĆ SABRIJE

SMAILBAŠIĆI, ŠADIĆI, SVINJAŠNICA, TRIPUNOVIĆI, SVINJAŠNICA

077A055

PAŠIN KONAK 2 - OSNOVNA ŠKOLA PAŠIN KONAK

BRDO, DEDIĆI, GARIĆI, IMAMOVIĆI, KLJENIK, LIŠIĆI, LIVADE

077A056

ZAVIDOVIĆI 6 – PRVA OSNOVNA ŠKOLA

ABDUL VEHABA ILHAMIJE, ALIJE IZETBEGOVIĆA, BRAĆE GARANKIĆA

077A057

ZAVIDOVIĆI 7 – RADNIČKI UNIVERZITET 1

DUBRAVAČKI PUT, HASAN KJAFIJE PRUŠČAKA, IGMANSKA, MARŠALA TITA, OMLADINSKA, TRAVNIČKA

 

077A058

MEDNIK – KUĆA VL. IMAMOVIĆ SABAHETE

MEDNIK

 

077A501

i NNN

DRUGA OSNOVNA ŠKOLA ZAVIDOVIĆI

-          GLASANJE U ODSUTNOSTI ZA SVA RASELJENA LICA.

-          GLASANJE NEPOTVRĐENIM GLASAČKIM LISTIĆIMA KOJI SU UPISANI U IZVOD IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISKA ZA GLASANJE IZVAN BIH, A NA DAN ODRŽAVANJA IZBORA ZATEKNU SE U ZEMLJI, KAO I REDOVNI BIRAČI KOJI SE NE NALAZE NA ZAKLJUČENOM IZVODU IZ CENTRALNOG BIRAČKOG SPISAKA A POSJEDUJU VAŽEĆI IDENTIFIKACIONI DOKUMENT I POTRVRDU O MJESTU PREBIVALIŠTA.

OPĆINSKA IZBORNA KOMISIJA

PREUZIMANJE: - Obavještenje OIK o objavljivanju mjesta određenih za glasanje, broj: 01-05-000473-52/16 od 31.08.2016. godine

 

 

 

Podjelite ovu vijest: