Javni poziv na Licitaciju prikupljanjem pismenih ponuda za dodjelu javne površive u općini Zavidovići na period od 20. aprila do 20. novembra 2017. godine, radi prodaje bostana

Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova objavila je Licitaciju prikupljanjem pismenih ponuda za dodjelu javne površive u općini Zavidovići na period od 20. aprila do 20. novembra 2017. godine, radi prodaje bostana.

PREUZIMANJE: - Licitacija prikupljanjem pismenih ponuda za dodjelu javne površive u općini Zavidovići na period od 20. aprila do 20. novembra 2017. godine, radi prodaje bostana

Podjelite ovu vijest: