JAVNI POZIV ZA DODJELU OPĆINSKIH PODSTICAJA SA "TRASNFERA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE" PLANIRANOG U BUDŽETU OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA 2017. GODINU

Na osnovu člana 39. Statuta Općine Zavidovići ("službeni glasnik Zavidovići" broj 5/8 i 5a/8), Programa utroška sredstava sa transfera za razvoj poljoprivrede, planiranog u budžetu Općine Zavidovići za 2017. godinu broj 08-14-524/17 od 27.01.2017. godine i Zaključka Općinskog načelnika broj 02-14-867/1/17 od 06.03.2017. godine o usvajanju Programa, Općinski načelnik Zavidovići donio je JAVNI POZIV ZA DODJELU OPĆINSKIH PODSTICAJA SA "TRANSFERA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE" PLANIRANOG U BUDŽETU OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA 2017. GODINU 

Preuzimanje: JAVNI POZIV STR 1

                                 JAVNI POZIV STR 2

                                  JAVNI POZIV STR 3

                                 JAVNI POZIV STR 4

                                  JAVNI POZIV STR 5 

                                  JAVNI POZIV STR 6

Podjelite ovu vijest: