JAVNI POZIV ZA DODJELU OPĆINSKIH PODSTICAJA SA „TRANSFERA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE“ PLANIRANOG U BUDŽETU OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA 2016. GODINU

Na osnovu člana 39. Statuta Općine Zavidovići (“Sl. glasnik Općine Zavidovići”, broj 5/08 i 5a/08), Programa utroška sredstava sa transfera za razvoj poljoprivrede, planiranog u budžetu Općine Zavidovići za 2016. godinu broj 08-14-983/16 od 10.03.2016. godine i Zakljućka Općinskog načelnika broj 02-14-985/16 od 11.03.2016. godine o usvajanju Programa, Općinski načelnik Zavidovići donio je 

JAVNI POZIV ZA DODJELU OPĆINSKIH PODSTICAJA SA " TRANSFERA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE " PLANIRANOG U BUDŽETU OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA 2016.GODINU 

Preuzimanje : JAVNI POZIV   ZA DODJELU OPĆINSKIH PODSTICAJA   SA „TRANSFERA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE“  PLANIRANOG U BUDŽETU OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA 2016. GODINU

                       - ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA OPĆINSKE PODSTICAJE ZA POLJOPRIVREDNU

                          PROIZVODNJU 

Podjelite ovu vijest: