Javni poziv za postavljanje reklama, reklamnih panoa, displeja i plakata

Služba za upravu pljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova raspisuje Javni poziv za postavljanje reklama, reklamnih panoa, displeja i plakata, radi postavljanja reklama i plakata na stubovima javne rasvjete i mostovima, postavljanja jumbo reklama i reklamnih panoa na javnim površinama te postavljanje displeja na području općine Zavidovići.

Pravo učešća na javnom pozivu radi postavljanja reklama i plakata na stubovima javne rasvjete i mostovima, postavljanje jumbo reklama i reklamnih panoa na javnim površinama te postavljanje displeja imaju sva zainteresirana pravna i fizička lica.

PREUZMANJE: - Javni poziv za postavljanje reklama, reklamnih panoa, displeja i plakata


Podjelite ovu vijest: