Javna rasprava po Nacrtu izmjena i dopuna Budžeta općine Zavidovići za 2017.godinu i Nacrtu Budžeta općine Zavidovići za 2018.godinu

Općinsko vijeće Zavidovići na 14. sjednici održanoj 29.11.2016.godine, razmatralo je i usvojilo:

-  Nacrt izmjena i dopuna Budžeta općine Zavidovići za 2017.godinu,

-  Nacrt odluke o izmjenama i dopunam Odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2017.    

   godinu ,

-  Nacrt Budžeta općine Zavidovići za 2018.godinu,

-  Nacrt odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2018.godinu. 

Nacrti navedenih dokumenata dostavljeni su na javnu raspravu zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Služba za upravu ekonomskih poslova i poduzetništvo organizuje javnu raspravu koja će se održati 07.12.2017.godine (ČETVRTAK) u 14,00 sati u Velikoj sali Općine Zavidovići.

Svoje prijedloge, mišljenja i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti pismeno, odnosno usmeno po Nacrtu izmjena i dopuna Budžeta općine Zavidovići za 2017.godinu, Nacrtu odluke o izmjenama i dopunam Odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2017. godinu, Nacrtu Budžeta općine Zavidovići za 2018.godinu i Nacrtu odluke o izvršenju Budžeta za 2018.godinu u roku od 14 dana  (od 30.11.2017.godine do 13.12.2017. godine).

Nacrt izmjena i dopuna Budžeta općine Zavidovići za 2017.godinu, Nacrt odluke o izmjenama i dopunam Odluke o izvršenju Budžeta općine Zavidovići za 2017. godinu, Nacrt Budžeta općine Zavidovići za 2018.godinu i Nacrt odluke o izvršenju Budžeta za 2018.godinu sa zaključcima Općinskog vijeća, možete preuzeti sa WEB stranice Općine Zavidovići - www.zavidovici.ba.

Za sve informacije po predmetnim nacrtima, zainteresovana pravna i fizička lica   mogu se obratiti u kancelariju broj 324 - III sprat Općine Zavidovići.  

PREUZIMANJE:

Poziv na javnu raspravu

Dokument okvirnog budžeta općine Zavidovići za period 2018-2020.
-Tabela DOB-a 2018-2020 
DOB 2018-2020 
Zaključak DOB

Izvještaj o izvršenju Budžeta za period 01.01-31.12.2016. godine
Izvještaj
Naslovna izvještaja

Nacrt Budžeta Općine Zavidovići za 2018. godinu
Nacrt Budžeta za 2018. 
Naslovna nacrta Budžeta za 2018.
Obavještenje o održavanju javne rasprave po Nacrtu Budžeta za 2018. 
- Obrazloženje Nacrta Budžeta za 2018.
Zaključak Općinskog vijeća o upućivanju Nacrta Budžeta za 2018. na javnu raspravu 

Odluka o izvršenju Budžeta Općine Zavidovići za 2018. godinu
Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta za 2018. 
Zaključak OV o upućivanju Nacrtu Odluke o izvršenju Budžeta za 2018. na javnu raspravu 
Obavještenje o održavanju javne rasprave po Nacrtu Odluke po izvršenju Budžeta za 2018.

Nacrt Izmjena i dopuna Budžeta Općine Zavidovići za 2017. godinu
Izmjene i dopune Budžeta za 2017. 
Naslovna Izmjena i dopuna Budžeta za 2017. 
Obrazloženje izmjena i dopuna Budžeta za 2017.
Obavještenje o održavanju javne rasprave po izmjenama i dopunama Budžeta za 2017. 
Zaključak OV o upućivanju na javnu raspravu Nacrta Izmjena i dopuna Budžeta za 2017. 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta Općine Zavidovići 2017. godinu 
Obavještenje o javnoj raspravi po Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Budžeta za 2017. 
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU BUDŽETA ZA 2017.

 

Podjelite ovu vijest: